Poprzednie edycje

1. Edycja

2017

7000 uczestników / 100 wolontariuszy / 65 lokalizacji / 2 dni

21–22 października 2017 roku festiwal Open House Gdańsk otworzył drzwi do 65 budynków na terenie Głównego Miasta, Biskupiej Górki, Stoczni oraz Dolnego Miasta. Podczas jednego weekendu uczestnicy wydarzenia mieli okazję odwiedzić m.in. Dom Technika NOT, gmach Dawnej Dyrekcji Stoczni Gdańskiej, dawne Schronisko im. Pawła Beneke, Budynek Dyrekcji Kolei, Departamenty Urzędu Marszałkowskiego na Długim Targu, I Liceum Ogólnokształcące, Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Kaplicę Św. Anny oraz Klasztor Franciszkanów, Operę Bałtycką, Teatr Wybrzeże, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, Brabank Apartamenty, Królewską Fabrykę Karabinów, Gdański Monopol Tytoniowy (LPP), Dom Chodowieckiego i Grassa, patio Plebanii Bazyliki Mariackiej, Gdański Teatr Szekspirowski, Dom Uphagena, Dom Przyrodników (Muzeum Archeologiczne), Zieleniak oraz Bramę Nizinną. Znacznej części festiwalowych lokalizacji nigdy wcześniej nie udostępniano zwiedzającym. Obiektom użyteczności publicznej, takim jak instytucje, kościoły i siedziby firm, towarzyszyły mieszkania prywatne oraz pracownie gdańskich twórców – malarzy, architektów i miejskich aktywistów.

Gościem specjalnym pierwszej edycji Open House Gdańsk była Victoria Thornton – prezes i założycielka organizacji Open House Worldwide. Wspólnie z Kennethem Allinsonem, architektem i pisarzem, odwiedzili festiwalowe lokalizacje, nie kryjąc podziwu nad gdańskim dziedzictwem oraz kierunkiem, w jakim zmierza współczesna architektura.

OTWÓRZ SIĘ NA GDAŃSK!

Zobacz galerię