II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku / Pestalozzischule

11
Zwiedzanie

Lata 20. i 30. XX wieku dla architektury były okresem, kiedy prym wiódł styl międzynarodowy, który za Le Corbusierem oraz innymi tuzami modernizmu, propagował minimalizm odcinając się tym samym od tradycyjnego budownictwa poprzedniej epoki. Wyjątkowym przypadkiem na tle międzywojennej architektury jest budownictwo Wolnego Miasta Gdańska – specyficznego tworu osadzonego między państwowością niemiecką, a polską – uwypuklające, również poprzez stronę wizualną, swoją odrębność. Gdańscy architekci, wykorzystując do pewnego stopnia formy nowoczesne, zwrócili się w stronę tradycjonalizmu architektury ceglanej. Jednym z najważniejszych budynków WMG jest szkoła im. Jana Pestalozziego, projektu Martina Kisslinga (twórca Helene Lange-Schule) we współpracy z Albertem Krügerem, oddana do użytku w 1929 roku. Symetryczny korpus doświetlono pokaźnymi oknami. Wejście akcentuje okazały portyk, którego dolną kondygnację przepruto arkadami. Czerwona cegła nadaje gmachowi wyraźnie gdański charakter. Najsłynniejszym absolwentem szkoły był mieszkający nieopodal Günter Grass. Po wojnie budynek zachował swoją pierwotną funkcję. Od 1953 roku do dziś w dawnym Pestalozzischule urzęduje II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego.