Koncert NeoQuartet

12
Zwiedzanie Koncert

NEOQUARTET to kwartet smyczkowy złożony z absolwentów Akademii Muzycznych  w Gdańsku, Warszawie i Lucernie.
Tworzą go:
Karolina Piątkowska – Nowicka  (1 skrzypce),
Paweł Kapica    (2 skrzypce),
Michał Markiewicz (altówka),
Krzysztof Pawłowski (wiolonczela).

NeoQuartet jest jednym z najprężniej działających zespołów kameralnych specjalizujących się w wykonawstwie muzyki najnowszej w Europie. Za swój cel stawia sobie promocję twórczości głównie młodych kompozytorów. Członkowie NeoQuartet to pasjonaci sztuki współczesnej, chętni do nowatorskich poszukiwań, otwarci na współpracę z najbardziej wymagającymi artystami. Muzycy realizują swoją wizję łączenia wielu dziedzin sztuki takich jak muzyka, wizualizacje, elektronika czy taniec skupiając się na propagowaniu sztuki współczesnej w szerokim gronie odbiorców. NeoQuartet ma w swoim repertuarze utwory m.in. Reicha, Crumba, Schnittke, Pendereckiego, posiada także w swoim dorobku artystycznym kilkadziesiąt prawykonań utworów kompozytorów młodego pokolenia (m.in. Stulgińska, Czerniewicz, Kościów, Przybylski).