Kościół "Okrąglak"

13
Zwiedzanie

Architektura sakralna epoki PRLu powstawała w odmiennych okolicznościach niż pozostałe dziedziny ówczesnego budownictwa.

Nie posiadając finansowania ze strony rządu, pozostawała poza państwowymi regulacjami, dając w ten sposób architektowi szersze pole do realizacji jego oryginalnej wizji, często niemożliwej do zrealizowania w warunkach budownictwa uprzemysłowionego.

Wspaniałym przykładem tej reguły jest powstały na terenach Przymorza Małego dwupoziomowy kościół, którego koncepcja wyszła spod ręki architekta związanego z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej – dra Leopolda Taraszkiewicza.

Wielkość świątyni była efektem rozmiaru parafii obejmującej 50ciotysięczną społeczność. Wzniesiono jeden z największych w ówczesnej Polsce kościołów, od którego okrągłej sylwety budynek zyskał nazwy: Okrąglaka lub Gazowni.

W obiekcie odnajdujemy dwie świątynie – kościół dolny (poświęcony w roku 1972 oraz wysoki kościół górny poświecony w 1976 r.).

83-metrowa, osobno stojąca (od północno-zachodniej strony kościoła) wieża-latarnia, na której budowę ówczesne władze – ze względu na jej imponującą wysokość – nie chciały wyrazić zgody, została ukończona w roku 1979 . 

W kościele dolnym znajduje się krypta z grobem budowniczego kościoła, ks. Jana Majdera.

Monumentalne witraże kościoła górnego powstały w pracowni Pana Zenona Pawlaka (PM Witraż), którego syn Sebastian kontynuuje rodzinna tradycję prowadząc oliwską pracownie witraży Amber Lamp.

13
Plac NMP 1, Gdańsk-Przymorze

Sobota
28.09.2019

Godz. 15:00-16:00
Godz. 16:00-17:00