Kościół Cystersów

14
Zwiedzanie

Kościół Matki Bożej Królowej Korony Polskiej

Historia Oliwy nierozerwalnie związana jest z zakonem cystersów. Zakonnicy trafili tu w XII wieku na zaproszenie pomorskiego księcia i zarządzali oliwskimi ziemiami aż do 1831, kiedy to zsekularyzowano opactwo. W efekcie cystersi zniknęli z Oliwy na ponad 100 lat.

W latach 1913-1920 przy ówczesnej ulicy Waldstraße wzniesiono kościół dla gminy ewangelickiej według projektu Carla Webera, profesora Technische Hochschule Danzig. Przez protestantów nazywany był kościołem Pojednania. Był to kościół wotywny (dziękczynny) za zwycięstwo Prus nad cesarzem Napoleonem III i Francją w wojnie francusko-pruskiej (1870-1871). Wzniesiony w popularnym wówczas stylu neogotyckim kościół ma 40 metrów długości i 22 metry szerokości. Od zachodu świątynia zamknięta jest smukłą wieżą. W przyziemiu wieży znajdują się dwa wejścia. Portale nad wejściami zakończone są czterostopniowymi łagodnymi łukami. Pomiędzy wejściami znajdowało się baptysterium, co jest charakterystyczne dla architektury neogotyckich kościołów ewangelickich przełomu XIX i XX wieku.

W wyniku działań wojennych w 1945 roku uszkodzone zostało sklepienie, witraże i zachodnia część wieży. Zaraz po wojnie kościół został przejęty przez przybyłych ze Szczyrzyca cystersów. Tym samym tradycje cysterskie wróciły do Oliwy.

Kościół kilkuktrotnie przeszedł modernizację – usunięto typowe dla kościołów protestanckich empory, a w 1996 wieża, której wysokość początkowo wynosiła ponad 65 metrów zyskała dodatkowe 8 metrów.

 

14
ul. Leśna 6

Sobota
28.09.2019

Godz. 16:00-16:45
Godz. 16:45-17:30