Mieszkanie Anny i Krzysztofa

19
Zwiedzanie

Historyczna zabudowa ulicy Grottgera powstawała na przestrzeni czterech dziesięcioleci aż do końca II WŚ.

Transparentna kompozycja urbanistyczna tzw. Starej Oliwy umożliwiała lokowanie ogrodów wokół budynków jedno, bądź wielorodzinnych.

W ten sposób, codzienny, niczym nie zakłócony kontakt mieszkańców z naturą stał się faktem i trwa po dzień dzisiejszy.

W tym przepięknym zakątku Oliwy w połowie lat 50tych XX w. zamieszkał Pan Krzysztof z rodzicami.  Od roku 1971 mieszka tu ze swoją żoną Anną.

Dom przy ul. Grottgera 5 oraz mieszkanie Anny i Krzysztofa jest pełne sentymentu do Oliwy. Ich wieloletnia pasja do fotografii zaowocowała zbiorem wspaniałych zdjęć przedstawiających piękno otaczającego nas świata, miejsc rodem z Oliwy oraz tych dalszych.

Anna prezentowała swoje zdjęcia na 160  ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach pokonkursowych, gdzie zdobyła  ponad 80 medali, nagród i wyróżnień. Zrealizowała 14 wystaw indywidualnych prezentowanych na 37 ekspozycjach Tematy jej fotografii oscylują wokół krajobrazu, architektury oraz makrofotografii.

Krzysztof swoją pierwszą indywidualną wystawę fotograficzną zorganizował w 1965 roku, jeszcze jako uczeń Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Orłowie. Brał udział w około 170 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Prezentował swoje prace na 15 wystawach indywidualnych. Posiada tytuł Artist FIAP, jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i honorowym członkiem GTF. Przez ponad 20 lat wykładał i kierował działem fotografii artystycznej w Zespole Szkół  Plastycznych w Gdyni Orłowie

Finałem wizyty w pełnym oliwskiego ducha mieszkaniu Anny i Krzysztofa będzie kilka chwil spędzonych na tarasie pełnym przepięknej zieleni. 

obowiązują zapisy