Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku

20
Zwiedzanie

UWAGA, by wejść na zwiedzanie, proszę zabrać ze sobą dowody osobiste! 
Przed wejściem należy wyłączyć telefony komórkowe oraz wszelkie urządzenia elektroniczne.
Zabrania się wnoszenia wszelkich ostrych narzędzi.

Budynek obecnego Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku został zaprojektowany w stylu willowym przez wybitnego architekta Alberta Carstena. Oddany do użytku w 1932 roku na potrzeby Akademickiego Związku Żeglarskiego, w 1962 roku stał się siedzibą Konsulatu NRD. W latach 1980–1990 w konsulacie znajdowała się komórka kontrwywiadu NRD. Od 1990 roku mieści się tutaj Konsulat Generalny Niemiec. 

Albert Carsten 1 XI 1859–3 IX 1943 (pierwotnie Albert Cohn) urodzony w Berlinie architekt żydowskiego pochodzenia był także współautorem gmachu głównego Politechniki Gdańskiej. W czerwcu 1943 roku wywieziony do getta w Terezinie, gdzie zmarł. Mieszkał we Wrzeszczu przy Steffensweg 10 (obecnie ul. Batorego).