Młyn VI

22
Zwiedzanie

Miejsce zbiorki: przy wejściu do Parku Oliwskiego (od strony pętli tramwajowej).

Historia Oliwy nierozerwalnie wiąże się z zakładami przemysłowymi napędzanymi siłą wody potoku, nad którym ongiś ulokowano wieś klasztorną – Oliwę.

W przeszłości w dolinach oliwskich potoków funkcjonowało ponad dwadzieścia młynów zbożowych i foluszy oraz innych zakładów takich jak: fabryka drutu, kuźnia, tartak, młyn prochowy, znajdujących się nad Potokiem Oliwskim, Jelitkowskim, Prochowym oraz Rynarzewskim. 

Młyn VI pierwotnie pełnił kolejno funkcję kuźnicy żelaza, później olejarni, kaszarni, tartaku by wreszcie stać się młynem zbożowym. Do roku 1945 był własnością rodziny Czachowskich, do której należał również kolejny położony niedaleko nad Potokiem Oliwskim młyn. 

Podobnie jak wiele napędzanych siłą wody obiektów przemysłowych jednopiętrowy z poddaszem budynek ma konstrukcję szachulcową, która w ostatnim czasie została poddana renowacji. 

Całkowicie odrestaurowano istniejącą substancję zabytkową młyna, który wraz z przyległym dworem młynarza pozostaje obecnie własnością prywatną.

Okoliczny teren został zaadaptowany na ogród, do którego można się dostać wprost z Parku Oliwskiego.

obowiązują zapisy