Okręgowy Urząd Miar

25
Zwiedzanie

W Okręgowym Urzędzie Miar będzie możliwość obejrzenia Laboratorium Elektryczności i Fizykochemii, Laboratorium Masy i Długości, Laboratorium Termodynamiki oraz Wydziału Legalizacyjnego, gdzie na co dzień wykonuje się wzorcowania, legalizacje, ekspertyzy i sprawdzenia wzorców i przyrządów pomiarowych o szerokim spektrum zastosowania. Okręgowy Urząd Miar wraz z Wydziałami Zamiejscowymi zapewnia jednolitość miar i wymaganą dokładność pomiarów wielkości fizycznych na terenie dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

obowiązują zapisy