Nowa Synagoga

33
Zwiedzanie Koncert

Jedyna przedwojenna synagoga w Gdańsku, która przetrwała do dziś. Pomysł jej zbudowania narodził się w roku 1922 wraz z napływem uchodźców żydowskich do Wolnego Miasta Gdańska. Plany szybko przerodziły się w gotowy projekt. W kwietniu 1926 roku wbudowano kamień węgielny, a niespełna półtora roku później, nastąpiło uroczyste otwarcie Synagogi. Synagoga swoją religijną rolę pełniła do roku 1938, kiedy to hitlerowskie bojówki napadły świątynię, a rok później gmina była zmuszona do sprzedania obiektu. Od rozpoczęcia II Wojny Światowej budynek zaczął pełnić inne funkcje, m.in. znajdował się tam magazyn mebli oraz siedziba firmy transportowej. W latach 50-tych Synagogę przekazano władzom miejskim, a w 1952 roku stała się ona siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej. Przez lata toczyły się spory o prawo do własności budynku i dopiero w 2009 roku budowla przy ul. Partyzantów 7 przeszła całkowicie pod zarządzanie filii gdańskiej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.
Obecnie w Nowej Synagodze odbywają się nie tylko nabożeństwa szabatowe (w każdy piątek po zachodzie słońca), ale również spotkania społeczności żydowskiej, posiłki szabatowe, wystawy, koncerty piosenki żydowskiej, a także Festiwal Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA. 

Podczas festiwalu Open House będziemy mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wieczorze z kulturą i sztuką żydowską. 

33
ul. Partyzantów 7

Sobota
20.10.2018

Godz. 18:00-21:00