Studio i pracownia witraży Sebastiana Pawlaka (Amberlamp)

33
Zwiedzanie

Uwaga – zapisy do tej lokalizacji obowiązują również osoby z wejściówkami VIP!

Początki tej pracowni sięgają połowy lat 80tych XX w., kiedy to Pan Zenon Pawlak założył w Oliwie firmę PZ Witraż.

Pierwszym dużym zleceniem zrealizowanym przez firmę Pana Zenona były witraże dla kościoła pw. NMP Królowej Różańca Św. na Przymorzu, potocznie nazywanego Okrąglakiem.

Od tego czasu pracownia zaczęła specjalizować się w monumentalnych witrażach sakralnych oraz ich renowacjach, m.in. w Katedrze Oliwskiej i Bazylice Mariackiej  w Gdańsku.

W oliwskiej siedzibie firmy rzemieślnicze tradycje kontynuuje syn Pana Zenona – Sebastian, specjalizujący się w tworzeniu lamp artystycznych.

Jednym z wyzwań dla pracowni było również stworzenie kopii systemu soczewkowego Fresnela dla latarni morskiej Rozewie II.

W przytulnej pracowni rzemieślniczej powstają prawdziwe dzieła sztuki, których ręczne wykonanie wymaga ogromnej precyzji i staranności. 

W ten sposób powstają nie tylko wspomniane lampy ale również witraże i szkło użytkowe z bursztynem. Amberlamp znajduje odbiorców dla swoich wyrobów nie tylko w Polsce ale również na terenie całego świata, m. in.: w Stanach Zjednoczonych, Chinach, czy Japonii.

Witrażownictwo jest obecnie stosunkowo rzadkim rzemiosłem w Polsce. 

Kontynuowane tradycje rodzinne rodziny Pawlaków dają jednak nadzieję, że ta piękna dyscyplina sztuki będzie jeszcze obecna w naszych mieszkaniach przez kolejne dziesięciolecia. 

obowiązują zapisy