Pałac Ślubów

35
Zwiedzanie

Dwór w obecnym klasycystycznym stylu został zbudowany w 1814 roku na miejsce malowniczego dworku z końca XVII w., którego właścicielem był Jan Uphagen. Oryginalny „Mon Plaisir” ”(„Moja Przyjemność”) został zniszczony w 1813 r. podczas oblężenia Gdańska przez wojska rosyjskie.

Z dawnego dziewiętnastowiecznego wyposażenia przetrwały czarne, drewniane schody z ażurową balustradą oraz autentyczne wrota wejściowe. Prawdziwy jest też układ wnętrz, a na elewacji zabytku zobaczyć można efektowny ryzalit (czyli występ z lica elewacji). Przetrwała też weranda z tarasem.

Po II wojnie światowej budynek służył przez dwadzieścia lat jako siedziba konsulatu Szwecji. W 1973 r. został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków., a w latach 1976–2001 w zabytkowych wnętrzach zawierano cywilne małżeństwa – stąd nazwa „Pałac Ślubów”, która została nazwą potoczną danego miejsca do dziś.

Obecnie budynek jest siedzibą Fundacji RC (Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych), gdzie oprócz misji Fundacji gospodarze starają się gromadzić środki na ciągłą rewitalizację zabytku.