Szkoła Podstawowa nr 23

35
Zwiedzanie Konkursy

W tej lokalizacji otrzymasz naklejkę konkursową!

 

Przedstawiamy szkołę, z której murami na przestrzeni dziesięcioleci związanych było wielu młodych Oliwian. 

Budynek szkoły zbudowany został w 1910 roku na terenie związanym ze szkolnictwem od 1592 roku. Dawniej działała tu klasztorna szkoła prowadzonej przez o.o. cystersów, a później, w 1823 roku, na jej miejscu założono ewangelicką Volksschule (szkołę powszechną). W 1930 budynek został rozbudowany o wschodnie skrzydło i aulę. 

Na początku 1945 szkoła została zamknięta z powodu działań wojennych, a miejsce uczniów zajął niemiecki sztab wojskowy. 

Po wojnie aż do połowy lat 50tych w murach szkoły mieścił się internat dla szkoły pedagogicznej.

Początek ‘czerwonej szkoły’, której obiegowa lokalna nazwa pochodzi od ceglanego koloru budynku datuje się na październik 1957 roku. 

W roku 2000 podczas prac remontowych znaleziono w piwnicach szkoły marmurową tablicę. Tablica była umieszczona na zewnętrznej ścianie szkoły, w murze z czerwonej cegły, otaczającym salę gimnastyczną od strony ulicy SaltzmannStr. Pamiętają ją dawni uczniowie szkoły: panowie Roman Minikowski i Marian Lisiński. Napis na niej informuje, że w roku 1888 rodzina Saltzmannów ufundowała w tym miejscu ujęcie wody pitnej dla Oliwy. Jest prawdopodobne, że ujęcie wody znajdowało się na terenie należącym dziś do szkoły, lub na sąsiedniej posesji. 

W 2005 roku tzw. ”czerwona szkoła” obchodziła jubileusz stulecia, podczas którego otrzymała imię Dzieci Świata.

35
ul. Opacka 7

Sobota
28.09.2019

Godz. 10:00-11:00
Godz. 11:00-12:00
Godz. 12:00-13:00
Godz. 13:00-14:00
Godz. 14:00-15:00