Szpital Dziecięcy

36
Zwiedzanie Spacery

Zapraszamy na spacer po terenach parkowych okalających budynek Szpitala Dziecięcego przy ul. Polanki – terenach otoczonych lasem, nieco tajemniczych, pełnych bujnej roślinności, do których wiedzie cienista Aleja Lipowa. 

Szpital Dziecięcy opieką obejmuje niemowlęta, dzieci oraz młodzież do lat 18. Swoją działalność rozpoczął w 1976 roku jako Specjalistyczny Zespół Opieki zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku. Na jego terenie znajdują się zabudowania, nadpalonego w 2014 roku, dawnego Dworu IV oraz pozostałości zabytkowego założenia ogrodowego.

Dwór IV należy do jednego z 8 (najprawdopodobniej) dworów oliwskich. Powstał w pierwszej połowie XVII wieku. Początkowo drewniany, w późniejszych latach był przebudowywany. W XVIII wieku zastąpiony został budowlą murowaną, utrzymaną w stylu rokoko, przekształconą następnie w duchu klasycystycznym. Na przestrzeni lat posiadłość zmieniała właścicieli, należała m.in. do burmistrza Gdańska Carla Groddecka. Od 1909 roku w budynku mieścił się Okręgowy Zakład Ubezpieczeń dla Prus Wschodnich, a następnie szkoła dla dziewcząt. Dwór przetrwał wojnę i w 1945 roku urządzono w nim początkowo szpital dziecięcy, a później Państwowe Przeciwgruźlicze Sanatorium Dziecięce. W 2008 roku w budynku zamknięto ostatnie funkcjonujące pomieszczenie – kuchnię. Od tego momentu niszczał. Na początku 2014 roku wybuchł w nim pożar, który strawił cały dach, pozostawiając zabytkowy dwór w stanie ruiny.