Politechnika Gdańska – Aula oraz Laboratorium Wydziału Chemicznego

37
Zwiedzanie

Politechnika Gdańska – zbudowana na przełomie XIX i XX wieku, otworzyła swoje podwoje w 1904 roku jako 10 uczelnia techniczna Cesarstwa Niemieckiego. Co niezwykłe, jej projekt powstał tylko 5 lat wcześniej. W okresie międzywojennym była szkołą wyższą Wolnego Miasta Gdańska, by po II wojnie światowej stać się uczelnią polską.

Pierwszy projekt przygotowali Hermann Eggert i Georg Thur, jednak nie spotkał się on z aprobatą cesarza, który polecił uwzględnić w nim zarówno architekturę niemiecką, jak i lokalną, gdańską. Zmian dokonywał architet Albert Carsten, późniejszy profesor na Wydziale Architektury.
Budowa Politechniki Gdańskiej miała duży wpływ na rozwój Wrzeszcza – wraz z jej powstaniem pojawiło się zapotrzebowanie na mieszkania dla kadry, powstawały też budynki niezwiązane bezpośrednio z dydaktyką, z których korzystały organizacje i korporacje studenckie. Z kolei pojawienie się nowych mieszkańców generowało rozwój usług – sklepów, kawiarni czy restauracji.

 

Wydział Chemiczny

Budynek Instytutu Chemicznego, podobnie jak Gmach Główny PG, otrzymał dekoracje elewacji w stylu północnego neorenesansu. Tu jednak plan i bryła nie są tak symetryczne – symetria została świadomie zaburzona przez wysunięte audytorium (w myśl koncepcji Carstena). Trzykondygnacyjny i trójskrzydłowy budynek miał charakterystyczny sposób pokrycia dachów. Frontową część pokryto wysokim spadzistym dachem z dachówką, natomiast tylne skrzydła – dachami płaskimi, w których łatwiej było umieścić niezbędne wyloty przewodów. Zastosowano również inne praktyczne rozwiązania, m.in. wyposażono balkony w instalacje pozwalające na przeprowadzanie doświadczeń na świeżym powietrzu.

Budynek nie został zniszczony w 1945 r., dzięki czemu zachowało się w nim wiele elementów pierwotnego wyposażenia. Na Wydziale Chemii zobaczyć można odrestaurowane audytorium z oryginalnymi ławkami, układem okresowym pierwiastków oraz katedrą-blatem do przeprowadzania doświadczeń. Przedwojennych studentów pamiętają też balustrady, umywalki w kształcie muszli czy ceramiczne posadzki. Detale dekoracyjne zaskakują pomysłem i precyzją wykonania. Wiele z nich nawiązuje do funkcji budynku – jak np. przedstawienia probówek i symboli pierwiastków chemicznych.  

Wszystkie te elementy, pieczołowicie odrestaurowane, z pewnością przybliżą odwiedzających do czasów powstania uczelni.