V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

38
Zwiedzanie

Gmach obecnego V Liceum Ogólnokształcącego stoi przy ulicy Polanki 130, przed wojną Pelonkerweg już od 1912 roku, a za jego "plecami" wznosi się zgrabna bryła neogotyckiego kościoła Cystersów, ukończonego w roku 1920. 

Szkoła, szary budynek ze skośnym, pokrytym dachówką dachem, zbudowany jako nowoczesna, podkreślająca dumę z modernistycznych początków XX wieku placówka służył najpierw edukacji żeńskiej, od lat 30-tych funkcjonował jako koedukacyjne realgymnazium, podczas lat rządów nazistów pod niesławnym imieniem Hermanna Goeringa. Jednak już od roku 1945 zaczął swoją karierę w nowym państwie polskim jako liceum imienia Stefana Żeromskiego, twórcy między innymi powieści "Wiatr od morza". 

Mury szkoły, stiukowe płaskorzeźby na ścianach, jej bryła, układ okien i ozdobny portal są w zasadzie niezmienne od początków budowy gmachu. Wewnątrz, pomimo instalowanej przez dekady koniecznej, nowej infrastruktury, nadal zadziwiają i budzą nostalgiczne westchnienia stiukowe ornamenty sufitu auli, zgrabne, witrażowe szybki okien, czy wygładzone tysiącami dłoni drewniane poręcze wzdłuż obu traktów schodów. 

Korytarze w kilku miejscach nakryte są łukowatymi sklepieniami, a niedostępne niestety (względy BHP) poddasze zatrzymało w sobie duszę dawnej epoki, gdy stare belki jak wręgi na okręcie podtrzymują skos dachu, a przez małe okienka wpadają tu i ówdzie strugi żółtego światła. 

Prawdziwą perełką jest niewątpliwie stojący od po wojny w auli – elegancki fortepian firmy Grotrian-Steinweg (syn Steinwega to słynny już Stainway, również twórca fortepianów z firmy Stainway and Son). Instrument, dziś po generalnym remoncie ocalał przed sowiecką dewastacją w kwietniu 1945 roku, a jego wyjątkową historię będzie można usłyszeć podczas oprowadzania w ramach Open House. Serdecznie zapraszamy do odkrywania tajemnic gmachu oliwskiej "Piątki"!