Centrum Edukacji Nauczycieli

4
Zwiedzanie

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku to placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez Samorząd Województwa.

Budynek, w którym się mieści, został wzniesiony w 1907 roku. Stanowił pierwszą szkołę na terenie osiedla Nowe Szkoty. Najpierw wybudowano skrzydło szkoły dla chłopców, salę gimnastyczną, pomieszczenia urzędowe i na świetlicę, sale do rysunków i śpiewu, szkołę gotowania itp. W 1911 r. oddano do użytku skrzydło ze szkołą dla dziewcząt, po wojnie mieszczące szkołę nr 28, a od 1973 roku Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.

Imponujący budynek do dziś budzi podziw starannym wykonaniem. Starsza część ma dekorację z fantazyjnie ułożonych cegieł, nowszą zdobią ceramiczne fryzy i ostrołukowe arkadki. Na parterze od strony ul. Hallera widnieją ślady po poidełkach dla uczniów. Od północy wznosi się ażurowa wieżyczka, w której znajdował się dzwon szkolny. Budowla stanowi niedoceniany przykład architektury użytkowej wysokiej klasy.

4
al. Generała Józefa Hallera 14

Sobota
20.10.2018

Godz. 12:00-16:00

Niedziela
21.10.2018

Godz. 12:00-16:00