Ratusz Staromiejski

43
Zwiedzanie

Ten jeden z najcenniejszych Gdańskich zabytków, który przetrwał pożogę II WŚ w niemal nienaruszonym stanie, został wzniesiony w stylu niderlandzkiego manieryzmu w końcu XVI wieku.
Obiekt powstały dla lokalnych władz Starego Miasta pełnił przede wszystkim funkcje reprezentacyjne. Skupiał lokalne życie polityczne, naukowe oraz gospodarcze.
W XIX w. był w posiadaniu pruskich władz sądowych, by powrócić do rąk władz miasta na początku XX w.

Przebudowy budynku, które miały miejsce na początku XX w., przyczyniły się do uratowania licznych detali z gdańskich kamienic patrycjuszowskich, które to znalazły swoje miejsce w nowych wnętrzach ratusza. Eksponowane są np.: renesansowa trójarkadowa ściana kamienna z wielkiej sieni Domu Schumannów oraz renesansowy portal kamienny z domu przy ul. Długiej 28.

Udostępnimy Wam m in. przestrzeń dachu, a w niej oryginalną więźbę dachową z XVI w. Gmach został przykryty dwoma dachami czterospadowymi, których równoległe kalenice ozdobiono na krawędziach iglicami. Na kalenicy od strony ul. Korzennej został umieszczony efektowny, strzelisty hełm. Twórcą kamieniarki był Nikolaus Jacobssen. Wejście główne zdobi reprezentacyjny portal. Proste, nieotynkowane ściany zwieńczono attyką, którą zdobi arkadowy fryz na elewacjach frontowej i południowej. Elewacje te otrzymały pierwotnie staranniejsze wykończenie, ponieważ nie były zasłonięte innymi budynkami. Dawniej wnętrza attyki zdobiły malowane postacie. Fasada główna została wzbogacona dwoma narożnymi wieżyczkami oraz kamiennymi płaskorzeźbami zdobiącymi fryzy obu kondygnacji, wśród nich m.in. herb Gdańska, herb Prus Królewskich i herb Polski, maszkarony oraz kartusz z rokiem rozpoczęcia budowy ratusza. Pomieszczenia przykryto drewnianymi stropami belkowymi.