Spacer po Górnym Wrzeszczu Aurelii Bladowskiej – "Willowe przedmieście"

45
Spacery

Start: róg ul. Batorego i ul. Sosnowej
sobota 20.10, godz. 12.00

Intensywny rozwój gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, który przypadł na okres ostatniej ćwierci XIX i początku XX w., zaowocował powstaniem wielu interesujących obiektów, przede wszystkim o charakterze mieszkaniowym. W ostatnich latach XIX w. i na pocz. XX w., w południowo-zachodniej części dzielnicy zaczęły powstawać dziesiątki eleganckich willi, stanowiących nowe zaplecze mieszkaniowe dla gdańskiej elity. Różnorodność form i stosunkowo dobry stan zachowania obiektów sprawiają, że wrzeszczańskie wille stanowią ciekawy przykład architektury mieszkaniowej swojego czasu. W trakcie spaceru zobaczymy obiekty o różnych sukienkach stylowych, dowiemy się, kto był odpowiedzialny za ich projekty oraz przyjrzymy się detalom architektonicznym.

Aurelia Bladowska (Wydziałowe Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii) – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku historia sztuki. Obroniona w 2013 r. praca magisterska została poświęcona architekturze dawnego Szpitala Miejskiego w Gdańsku. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół architektury XIX i XX w. i historyzmu. Aktualna tematyka badawcza dotyczy architektury Wrzeszcza w l. 1814-1918.