Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum"

47
Zwiedzanie

Spojrzeć na szkołę z nowej perspektywy, pożegnać się duchami przeszłości, aby ujrzeć inne intelektualne wartości drzemiące jej murach. Open House Gdańsk zaprasza na terapeutyczną podróż do „CONRADINUM” – najstarszej szkole średniej w Gdańsku, wzniesionej w latach 1898–1900, powstałej dzięki fundacji szkolnej CONRADINUM, powołanej na mocy testamentu Fryderyka Conradiego w 1794.

O wspomnianych datach przypomni Wam pamiątkowa tablica kamienna umieszczona w zwieńczeniu jednego z portali – bądźcie uważni, gdyż to przełomowe dla historii szkoły daty. CONRADINUM to obiekt wpisany do rejestru zabytków jako zespół budynków składających się z budynku szkoły, internatu, sali gimnastycznej oraz części zachowanego ogrodzenia. Całość zrealizowana w jednorodnym architektonicznym wyrazie. Utrzymana w stylu neorenesansu holendersko-gdańskiego. Mimo trzykrotnego rozbudowywania obiektu, układ przestrzenny oraz bryłowy został zachowany. Wędrując wzdłuż korytarzy oraz eksplorując sale dydaktyczne, skupimy się na dobrze zachowanej stolarce okiennej i drzwiowej, układzie i architekturze klatek schodowych, pięknie kutych balustradach, manierystycznych elementach dekoracyjnych oraz przyziemności posadzek.

Skoro na przestrzeni dziejów obiekt kontynuuje swoją dydaktyczną funkcję, obiecujemy świetnie merytoryczne oprowadzanie w duchu nowoczesnej pedagogiki empirycznej.