Warsztaty urbanistyczne "Ścieżka wrażeń" / Garnizon i Kolonia Abegg'a

54
Warsztaty

Osoby zainteresowane i wrażliwe na problemy przestrzeni będą miały okazję pogłębić swoją wiedzę i umiejętności odczytywania otoczenia, wyrobić podstawową profesjonalną wiedzę na temat krajobrazu miejskiego. Warsztat będzie okazją do samodzielnych małych wędrówek po wskazanych trasach i analizy sekwencji wnętrz urbanistycznych na obszarach w okolicy Garnizonu Kultury i Kolonii domków robotniczych dra Abegga, objętych ochroną konserwatorską. Finałem zajęć będzie wspólnie podsumowanie i porównanie, jak różnie albo jak podobnie widzimy i odbieramy wybrane fragmenty miasta.

Prowadzenie: Joanna Bober

Joanna Bober to absolwentka Politechniki Gdańskiej; obecnie uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Architektury PG. Architektka z dwudziestoletnim doświadczeniem w projektowaniu. Zrealizowała szereg projektów: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wnętrz prywatnych i użyteczności publicznej oraz w budownictwie wielorodzinnym, jak również adaptacji budynków zabytkowych, w tym m.in. nagradzane wnętrza Starego Maneżu w zespole Garnizonu Kultury. Pracuje w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

obowiązują zapisy przyjazne dla niepełnosprawnych