Wrzeszcz: lokalnie! / wykład dr Moniki Zawadzkiej

61

Sztuka Wyboru, Sala Kolumnowa (I piętro)
ul. Słowackiego 19
sobota 20.10, godz.16:00-17:00

Dzielnica bez morza, bez spektakularnej rzeki, bez starożytnych zabytków i z upadającą ulicą główną… A jednak to do Wrzeszcza wciąż się chadza, to tu chce się mieszkać oraz spotykać z przyjaciółmi. Jeśli to nie czary, to może mikroklimat? Wykład przedstawia efekty poszukiwań szczególnego klimatu architektonicznego Wrzeszcza. Są one rezultatem badań fasad kamienic tworzących pierzeje ulic części dzielnicy, roboczo nazwanej Wrzeszczem Środkowym. Fasady poddano szeregowi analiz, by wyodrębnić ich specyficzne cechy przestrzenne oraz odkryć występujące w nich regularności – którymi można próbować wyjaśniać ową mocno tu odczuwalną lokalną tożsamość miejsca.

Monika Zawadzka – architektka po Politechnice Gdańskiej i antropolożka kulturowa po Uniwersytecie Warszawskim; badaczka, edukatorka, autorka tekstów. Związana z Wydziałem Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, gdzie prowadzi wykłady i laboratoria antropologiczne oraz pracownię Architektury Miasta na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych. Zajmuje się fenomenem miasta typu europejskiego, sposobami formowania jego przestrzeni publicznych, a szczególnie ulicą, wraz z kształtującymi jej ściany fasadami budynków. Mieszka w Gdańsku, na Aniołkach.

przyjazne dla niepełnosprawnych