Politechnika Gdańska – Auditorium Maximum

64
Zwiedzanie

Oddana na samym początku XX wieku Królewska Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku, stała się w krótkim czasie bardzo popularną wyższą uczelnią techniczną nad Bałtykiem, w północno-wschodniej części ówczesnego Cesarstwa Niemieckiego.

Z wzrastającą liczbą studentów rosły również potrzeby lokalowe, które stały się przyczynkiem do nowych inwestycji na terenie campusu uczelni. Jedną z nich była budowa nowej auli – Auditorium Maximum, które dobudowano od strony wschodniej do Gmachu Głównego. Mieszcząca 400 miejsc wykładowych nowa aula służyła Wydziałowi Fizycznemu, którego większość pomieszczeń znajdowała się na parterze wschodniego skrzydła Gmachu Głównego. Projektantem oddanego w 1929 roku Auditorium Maximum był autor powstałego ćwierć wieku wcześniej campusu uczelni – Albert Carsten. Wybudowanemu z użyciem wcześniej zastosowanych materiałów takich jak nietynkowana cegła, kamienne boniowania, budynkowi nadano współczesne modernistyczne formy. Istotnym elementem kompozycyjnym był umieszczony od frontu arkadowy podcień, gdzie znajduje się główne wejście do obiektu. Otwiera się on półkolistymi łukami na plac przed budynkiem auli.

W założeniu umieszczony symetrycznie pomiędzy Gmachem Głównym a Gmachem Wydziału Chemicznego budynek Auditorium Maximum miał być połączony wspólnym łącznikiem z obydwoma wcześniej wybudowanymi obiektami i w ten sposób decydować o spójności całej kompozycji. Udało się jednak zrealizować tylko ciąg komunikacyjny łączący aulę z Gmachem Głównym, pozostawiając niezamierzoną asymetrię założenia.

64
ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Sobota
20.10.2018

Godz. 12:00-15:00

Niedziela
21.10.2018

Godz. 12:00-15:00