Instytut Budownictwa Wodnego PAN

9
Zwiedzanie

W miejscu gdzie Oliwa jaką znamy ustępuje miejsca łąkom i lasom odnajdziemy założony w 1953 roku Instytut Budownictwa Wodnego PAN (IBW PAN), którego misją jest zastosowanie metod technicznych badań podstawowych i rozwój technologii gospodarczego korzystania z wód.

W instytucie znajdują się następujące zakłady naukowe: Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów, Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli oraz Zakład Geomechaniki.

Perełką instytutu jest powstałe w latach 1998-1999 laboratorium falowe, którego tunel falowy pozwala na przeprowadzenie testów budowli hydrotechnicznych, jak np. jazów rzecznych. 

Geometria kanału jest bardzo precyzyjna (tolerancja na etapie budowy wynosiła 0,5 mm). Kanał ma 64,1 m długości, 0,6 m szerokości i 1,4 m wysokości. W tunelu istnieje możliwość tworzenia fal o wysokości do 0,6 m. 

Natomiast w trakcie zwiedzania laboratorium Zakładu Geomechaniki zostaną zaprezentowane eksperymenty popularnonaukowe ilustrujące upłynnianie się gruntu w efekcie drgań.

Bliskość Potoku Oliwskiego ułatwia przeprowadzanie innych badań związanych z np. z przepływem wody w rzekach. 

W nieodległym czasie w Instytucie zostanie zrekonstruowany znany z lat 80tych basen służący do modelowego badania nabrzeży.

obowiązują zapisy
9
ul. Kościerska 7

Sobota
28.09.2019

Godz. 12:00-13:00
Godz. 13:00-14:00
Godz. 14:00-15:00

Zapisz się