Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"

11
Zwiedzanie

Budynek dawnej łaźni miejskiej, a od 2012 roku siedziba Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2. Autorem projektu wnętrza obiektu jest prof. Jacek Dominiczak, twórca teorii Miasta Dialogicznego, profesor związany z ASP w Gdańsku. Niezwykłe połączenie współczesnej artystycznej wizji z dawnym zabytkowym charakterem łaźni zagwarantowało Centrum wyróżnienie w prestiżowym konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2013”.

Historia budynku sięga przełomu XIX i XX wieku, kiedy to w kwartale między ulicami Księdza Mariana Góreckiego, Strajku Dokerów, Na Zaspę i Mylną powstał duży zespół edukacyjny. Najpierw zbudowano nieistniejącą już szkołę, potem jeszcze cztery zachowane do dzisiaj budynki szkolne oraz łaźnię z salą gimnastyczną. Wybudowana w latach 1907-1909 łaźnia służyła zarówno uczniom miejscowych szkół, jak i mieszkańcom dzielnicy. Obiekt był wyposażony w kotłownię, pralnię, suszarnię, pokój dla nauczycieli, a także mieszkania służbowe. Na pierwsze piętro prowadziły klatki schodowe, z których każda wiodła do oddzielnych pomieszczeń przeznaczonych dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

W latach 70. XX wieku większość mieszkań w Gdańsku była już wyposażona we własna łazienki, więc publiczne łaźnie straciły rację bytu. Budynek zamkniętej łaźni w Nowym Porcie podupadał, aż wreszcie doczekał się nowego właściciela i pomysłu na nową funkcję – filię Centrum Sztuki Współczesnej działającego w bliźniaczym budynku na Dolnym Mieście.

Głównym celem CSW ŁAŹNIA jest prezentacja i upowszechnianie uniwersalnych wartości sztuki współczesnej, będącej częścią światowego dziedzictwa kultury. Misją instytucji jest ukazywanie najnowszych zjawisk artystycznych w procesie ich przemian, reagowanie na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie – a zarazem edukacja w tym zakresie, wykorzystująca nowe media i technologie.

Do najważniejszych tematów, pojawiających się w programie CSW ŁAŹNIA, należą różnorodne i wielopoziomowe połączenia sztuki z nauką, zjawisko sztuki zmieniającej tkankę miejską, muzyka i filmy eksperymentalne, sztuka wideo, zdarzenia artystyczne stojące na pograniczu dyscyplin oraz współpraca na rzecz lokalnych społeczności.

Oprowadzania w ramach festiwalu odbywać się będą w godz. 12:00-16:00.

Poza godzinami oprowadzań, tj. od 16:00 do 20:00, zapraszamy do odwiedzenia wystawy Elżbiety Jabłońskiej ZNIKAJĄC/REkonstrukcja.
Więcej informacji TU

Program tegorocznego festiwalu można pobrać stąd. We wszystkich lokalizacjach obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konieczne będzie wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Wypełnione oświadczenie zostawcie wolontariuszom w Punkcie Info lub w pierwszej lokalizacji, którą odwiedzicie.

obowiązują zapisy