MEWKA. Galeria Społecznie Zaangażowana

13
Zwiedzanie

Ideą przyświecającą działalności MEWKI Galerii Społecznie Zaangażowanej jest popularyzowanie spuścizny kultury marynistycznej oraz klimatu portowej dzielnicy. W Galerii przy ulicy Bliskiej 11 odbywają się warsztaty, wystawy, spotkania, mające przyciągać nie tylko lokalną społeczność, ale także mieszkańców sąsiednich dzielnic oraz turystów. 

Galeria jest miejscem dla różnego rodzaju działań artystycznych (w tym warsztatów artystyczno-edukacyjnych, arteterapeutycznych, rękodzielniczych), a także grup dyskusyjnych. Odbywają się tu również pokazy filmowe czy spotkania towarzyskie, mające urozmaicić możliwości spędzania wolnego czasu w dzielnicy. 

Inspiracją do założenia Galerii były dla artysty – Bartosza Zimniaka, historie mewek z Nowego Portu.

Wewnątrz Galerii mieści się pierwszy nowoporcki ceramiczny mural w kształcie latarni morskiej, będący dziełem kilkudziesięciu miłośników dzielnicy.

Program tegorocznego festiwalu można pobrać stąd. We wszystkich lokalizacjach obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konieczne będzie wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Wypełnione oświadczenie zostawcie wolontariuszom w Punkcie Info lub w pierwszej lokalizacji, którą odwiedzicie.