Muzeum „Sybir – Pro Memento”

14
Zwiedzanie

Muzeum „Sybir – Pro Memento” to tajemnicze miejsce, znajdujące się w na tyłach zniszczonego dworku Fishera, na terenie dawnego browaru w Nowym Porcie. Muzeum powstało z inicjatywy Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego, Charytatywnego, Historycznego oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie Gdańsk – Nowy Port. Powstanie muzeum wspomagali także plastycy z gdańskiej ASP, których liczne rzeźby gipsowe można oglądać wewnątrz i na zewnątrz muzeum.

Ekspozycja jest tworzona wysiłkiem społecznym, bez instytucjonalnego wsparcia finansowego. Za pomocą dokumentów, osobistych pamiątek, publikacji i innych eksponatów utrwalono pamięć o zesłanych na Sybir Polakach.

Przy muzeum zbudowano Kaplicę, w której odbywają się rocznicowe nabożeństwa. Przy Muzeum istnieje także Koło Kombatantów, a na terenie znajdują się pozostałości po magazynach dawnego browaru.

Oprowadzanie po muzeum, a także krótki wykład na temat “Prawda o deportacjach” poprowadzi dr Jerzy Jaśkowski.

Program tegorocznego festiwalu można pobrać stąd. We wszystkich lokalizacjach obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konieczne będzie wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Wypełnione oświadczenie zostawcie wolontariuszom w Punkcie Info lub w pierwszej lokalizacji, którą odwiedzicie.

obowiązują zapisy