Morski Kościół Misyjny pw. Niepokalanego Serca Maryi (portowy kościół Franciszkanów)

18
Zwiedzanie

Późnogotycka świątynia zbudowana została w 1905 roku jako ewangelicki Kościół Wniebowstąpienia dla powiększającej się wspólnoty wiernych. Usytuowana została niedaleko rynku i Zakrętu Pięciu Gwizdków.
Budowa kosztowała 205 tysięcy marek, a jedną trzecią kosztów pokrył pruski rząd. Obiekt wyróżniały dwie strzeliste wieże, widoczne z lądu i z morza, stanowiące swoisty znak nawigacyjny przy Kanale Portowym.

W czasie II wojny światowej połowę budynku zniszczono. W 1946 roku kościół został przejęty Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów-Reformatów) z Prowincji Matki Bożej Anielskiej z siedzibą w Krakowie, którzy przystąpili do jego odbudowy. W późniejszych latach powstał tutaj ich klasztor, służący w czasie stanu wojennego za tajne miejsce spotkań związkowców portowej Solidarności. Po zakończeniu prac i przystosowaniu dla potrzeb kultu rzymskokatolickiego 18 kwietnia 1949 świątynię uroczyście poświęcił administrator diecezji gdańskiej, ksiądz infułat Andrzej Wronka. Kościół otrzymał wtedy aktualne wezwanie.

W latach siedemdziesiątych XX wieku zrealizowano prace, dostosowujące obiekt do wymogów liturgii posoborowej. Ponadto w oknach zostały zamontowane nowe witraże ze scenami nowotestamentowymi (w prezbiterium) oraz z życia św. Franciszka i św. Antoniego (w nawie świątyni). Na ścianach budowli techniką sgraffito wykonano malowidła zaprojektowane przez Wiktora Ostrzołka z Katowic. Od 1991 roku kościół należy do nowej prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Poznaniu. Realizuje duszpasterstwo marynarzy i ich rodzin, stąd nazywany jest morskim. Na jego „morski” charakter wpływają także motywy morskie obecne we wnętrzu.

Przed wejściem do świątyni znajduje się cokół pomnika z 1922 roku upamiętniającego poległych w I wojnie światowej mieszkańców Nowego Portu. Na zamieszczonych na nim tablicach widniał napis „Nowy Port swoim synom”. Tablice zostały zdemontowane przez komunistyczne władze, obecnie na cokole stoi rzeźba Niepokalanego Serca Maryi.

Program tegorocznego festiwalu można pobrać stąd. We wszystkich lokalizacjach obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konieczne będzie wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Wypełnione oświadczenie zostawcie wolontariuszom w Punkcie Info lub w pierwszej lokalizacji, którą odwiedzicie.

obowiązują zapisy