Wernisaż wystawy fotografii Gosi Trzaskoś.

21
Wystawy

Fotografie Gosi Trzaskoś są znakomitą dokumentacją życia dzielnicy. Ich podstawowym wyróżnikiem jest jednak więź fotografki ze światem portretowanych, która sprawia, że mamy tu do czynienia z fotografią wernakularną. Oddajemy Wam to, co najszczersze i najpiękniejsze – dzieło życia “w trakcie tworzenia” znakomitej artystki, mieszkanki Nowego Portu, Gosi Trzaskoś.

Wystawa zostanie zrealizowana w formie wydruków wyeksponowanych w lokalu przy ul. Na Zaspę 34d. Fotografie przeniesiemy ponadto metodą kalkomanii na wybrane powierzchnie w przestrzeni publicznej dzielnicy, wystawiając je w ten sposób na upływ czasu i warunki zewnętrzne.

W wernisażu wystawy weźmie udział artystka Gosia Trzaskoś oraz Diana Lenart, kuratorka wystawy.


_________________________________________________________________________

Realizacja wystawy jest możliwa dzięki funduszom projektu UrbCultural Planning dofinansowanego z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Interreg Baltic Sea Region. UrbCultural Planning to międzynarodowy projekt poświęcony partycypacyjnemu planowaniu kulturowemu w miastach. Lokalnym partnerem projektu jest Instytut Kultury Miejskiej.

Program tegorocznego festiwalu można pobrać stąd. We wszystkich lokalizacjach obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konieczne będzie wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Wypełnione oświadczenie zostawcie wolontariuszom w Punkcie Info lub w pierwszej lokalizacji, którą odwiedzicie.