Miejskie klimaty. Prezentacja wizualna i nowoporcki przemarsz z Moniką Zawadzką.

28
Spacery

Przejdźmy się razem po Nowym Porcie. Bo to ciekawa dzielnica: wyjątkowo, nadwodnie położona, wyodrębniona wyraźnie w układzie miasta, ze szczególną opowieścią oraz żywą atmosferą. To czym zadziwia architektkę, to złożona paleta miejskości, uzyskana zróżnicowanym rodzajem zabudowy. Mamy tu ciągłą pierzeję, w wersji klasycznej i powojennej, bloki osiedlowe, zabudowę mocno podmiejską, a nawet falowiec. Centrum dzielnicy, z jednej strony opowiedziane w europejskim typie przestrzennym – poprzez dobry narożnik, artykulację pierzei, przepastne bramy czy intymne podwórka – z drugiej, pełne pustek i luk w zabudowie. Co dalej wzmacniać? Na co postawić? Z czym raczej się pożegnać? Razem wychodźmy te odpowiedzi.

Zapraszam, Monika.

Spacer zakończy się wizytą w MEWCE. Galerii Społecznie Zaangażowanej, gdzie odbędzie się oprowadzanie po wystawie Nowy Port. Zdjęcie miary.


Monika Zawadzka – architektka po Politechnice Gdańskiej i antropolożka kulturowa po Uniwersytecie Warszawskim; badaczka, edukatorka, autorka tekstów. Profesora na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, gdzie prowadzi wykłady i laboratoria antropologiczne oraz pracownię Architektury Miasta na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych. Zajmuje się fenomenem miasta typu europejskiego, sposobami formowania jego przestrzeni publicznych, a szczególnie ulicą, wraz z kształtującymi jej ściany fasadami budynków. Mieszka w Gdańsku, na Aniołkach.


______________________________________________________________________

Realizacja wydarzenia jest możliwa dzięki funduszom projektu UrbCultural Planning dofinansowanego z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Interreg Baltic Sea Region. UrbCultural Planning to międzynarodowy projekt poświęcony partycypacyjnemu planowaniu kulturowemu w miastach. Lokalnym partnerem projektu jest Instytut Kultury Miejskiej.

Program tegorocznego festiwalu można pobrać stąd. We wszystkich lokalizacjach obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konieczne będzie wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Wypełnione oświadczenie zostawcie wolontariuszom w Punkcie Info lub w pierwszej lokalizacji, którą odwiedzicie.

obowiązują zapisy