Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

3
Zwiedzanie

Gmach, zaprojektowany w duchu realizmu socjalistycznego, jest przykładem architektury o charakterze reprezentacyjno-monumentalnym. Stanowił architektoniczną oprawę nowego wjazdu do dzielnicy, będąc przy tym elementem wielkiego planu urbanistycznego, zakładającego utworzenie w Nowym Porcie nowego śródmieścia Gdańska. 

Morski Dom Kultury został otwarty 7 listopada 1954 roku, w 37 rocznicę zakończenia Rewolucji Październikowej. Właścicielem budynku był gdański port. Pracownicy portu wraz z rodzinami stali się główną grupą odbiorców działalności MDK.

Utworzenie nowego centrum kultury miało przyczynić się do zmiany wizerunku owianej złą sławą dzielnicy i, jak głosiła propaganda, było inicjatywą mieszkańców. Do życia powołano nawet Komitet Budowy Domu Kultury w Nowym Porcie.

Przez wiele lat pełnił rolę centrum kulturalnego, do którego na liczne zajęcia artystyczne, kursy, prelekcje, a także obchody uroczystości czy imprezy muzyczno-taneczne uczęszczały pokolenia mieszkańców. Poza dostępem do różnorodnych grup, zajęć i pracowni, ofertę MDK wzbogacały sale teatralna i kinowa, kawiarnia oraz czytelnia – obecnie już nie funkcjonujące.

Aktualnie w budynku znajdują się m.in. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku oraz działająca nieprzerwanie od 1976 roku siłownia Portowiec, których pomieszczenia zwiedzimy.

Oprowadzaniu towarzyszyć będą wspomnienia i relacje osób, które mieszkały i uczęszczały do dawnego MDK-u.

Program tegorocznego festiwalu można pobrać stąd. We wszystkich lokalizacjach obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konieczne będzie wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Wypełnione oświadczenie zostawcie wolontariuszom w Punkcie Info lub w pierwszej lokalizacji, którą odwiedzicie.

obowiązują zapisy