Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

7
Zwiedzanie

Podczas zwiedzania budynku szkoły będzie można zobaczyć między innymi "mural" wykonany przez młodzież w sali informatyki, obiekt sportowy, sale lekcyjne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa (w tym salę ratownictwa medycznego), czy też zajrzeć do biblioteki szkolnej.

IV Państwowe Gimnazjum (istniało do 1948 r.) i Liceum w Nowym Porcie zostało założone 1 września 1946 r. Pierwszą siedzibą szkoły był budynek przy ulicy Wyzwolenia 8.
W 1955 r. został oddany do użytku barak, w którym mieściła się sala gimnastyczna.
W związku ze wzrastającą liczbą klas i brakiem odpowiedniego zaplecza zaistniała pilna potrzeba adaptacji lub budowy nowego obiektu. Decyzja o budowie zapadła już w 1959 r., budynek w stanie surowym stanął w marcu 1971 r. Ogólnopolski rok szkolny 1971/1972 został zainaugurowany w nowym budynku. Na rozpoczęciu roku gen. M. Dębicki wręczył dyrektorowi sztandar ufundowany przez marynarzy i oficerów Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza. Szkole nadano imię tej jednostki, przy wejściu wmurowano tablicę pamiątkową.
We wrześniu 1983 r. zapadła nieprzemyślana decyzja o podziale liceum na dwa licea – IV i X. Decyzję zmieniono, reaktywowano ZSO nr 5 - składające się z IV LO i SP 53.
Nowy rozdział historii szkoły rozpoczął się w 1984 r. wraz z objęciem stanowiska dyrektora przez Franciszka Potulskiego. W październiku 1986 r. został wmurowany akt erekcyjny pod budowę segmentu dydaktycznego dla potrzeb SP 53. Początek lat osiemdziesiątych to dla „Czwórki” okres trudny, nie tylko ze względu na sytuację w kraju, ale i kłopoty lokalowe. W budynku szkoły wzrosła liczba uczniów SP 53, działało również III LO dla Pracujących. W 1989 r. dzięki staraniom dyrektora rozpoczęto budowę kompleksu sal gimnastycznych.
Od 1999 r. funkcję dyrektora zaczęła pełnić Teresa Masłowska. W tym też roku w miejsce SP 53 powstało GM 34. W okresie, gdy pełniła obowiązki dyrektora w ofercie szkoły pojawiły się klasy mundurowe. Klasy pod Patronatem Komendy Policji i Straży Granicznej spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Po przejściu dyr. Masłowskiej na emeryturę, obowiązki dyrektora w 2013 r. przejęła Elżbieta Januszewska, która kontynuowała współpracę z jednostkami patronackimi. Oferta szkoły została poszerzona o klasę bezpieczeństwa publicznego, klasę wojskową pod patronatem Bazy Lotniczej w Pruszczu. Ostatnie lata przyniosły też bardzo korzystne zmiany bazy lokalowej szkoły. Uczniowie korzystają z dobrze wyposażonych i wyremontowanych sal lekcyjnych, kompleksu sportowego boiska Orlik i zagospodarowanego terenu przy szkole (m.in. dzięki środkom pozyskanym z Budżetu Obywatelskiego).
W wyniku reformy i zaprzestania działalności gimnazjów w szkole powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, na który składają się IV Liceum Ogólnokształcące i Oddziały Mistrzostwa Sportowego. Od 2019 r. dyrektorem zespołu jest dyrektor Beata Czaja. W wyniku rekrutacji zostało utworzonych 11 klas pierwszych, w tym sportowe. Kontynuowane są prace remontowe, które unowocześniają bazę lokalową szkoły. Od tego roku szkolnego do ofert klas dołączyły klasy medialno-mediacyjne.

Program tegorocznego festiwalu można pobrać stąd. We wszystkich lokalizacjach obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konieczne będzie wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Wypełnione oświadczenie zostawcie wolontariuszom w Punkcie Info lub w pierwszej lokalizacji, którą odwiedzicie.

obowiązują zapisy