Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2

8
Zwiedzanie

Budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 są elementem kwartału szkolnego, wybudowanego w latach 1900-1910 w Nowym Porcie przy Kirchenstraße.
Dawna Kirchenstraße, która w 1937r. została przemianowana na Hedwigskirchstraße z racji wielu ulic "kościelnych" w nazwie, w roku 1952 otrzymała nazwę ulicy K. Łowczyńskiego. W 1990 roku zmieniona na ulicę Księdza Mariana Góreckiego.

Obecnie przy ulicy Ks. M. Góreckiego 16 mieści się SOSW Nr 2 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

SOSW funkcjonuje w 4 budynkach dawnego kwartału szkolnego tj. w budynku przy ul. Ks. M. Góreckiego (Budynek Główny), w dwóch budynkach od ulicy Na Zaspę (Dworek i Oficyna) oraz w budynku przy ul. Strajku Dokerów (Pałacyk).

Najstarsze budynki znajdują się od strony ulicy Na Zaspę i można poznać je po charakterystycznej szachulcowej zabudowie. Na tyłach budynków znajduje się schron przeciwlotniczy.

W 1915 roku w budynku przy ul. Ks. M. Góreckiego 16, daw. Kirchenstrasse, znajdowała się szkoła dla chłopców. Do 1976 roku w budynku znajdowała się Szkoła Podstawowa Nr 32. Od 1 września 1977 roku w budynku mieścił się Specjalny Zakład Wychowawczy dla trudnej młodzieży. Od 1 września 1978 r. do chwili obecnej funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gdańsku.

Program tegorocznego festiwalu można pobrać stąd. We wszystkich lokalizacjach obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konieczne będzie wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Wypełnione oświadczenie zostawcie wolontariuszom w Punkcie Info lub w pierwszej lokalizacji, którą odwiedzicie.

obowiązują zapisy