Parafia pw. Św. Jadwigi Śląskiej

9
Zwiedzanie

Teren osady Nowy Port należał do parafii katolickiej w Oliwie. W roku 1840 coraz liczniejsza grupa katolickich mieszkańców Nowego Portu zwróciła się do oliwskiego proboszcza z prośbą o posługę i opiekę duszpasterską, bądź o utworzenie domu modlitwy czy kaplicy. W 1854 roku katolicy z Nowego Portu uzyskali zgodę na zawiązanie wspólnoty, nad którą pieczę duszpasterską sprawował ks. Karl Kniffke – powstała wówczas skromna katolicka kaplica, której patronką została św. Jadwiga Śląska. Rok później biskup chełmiński Anastazy Sedlak powołuje do istnienia kurację, co otwiera drogę do rozpoczęcia starań o budowę kościoła. Docelowa siedziba parafii została zbudowana w 1858 roku, lecz dopiero w 1866 roku formalnie stała się domem parafialnym dla katolików z Nowego Portu, Brzeźna (do 1929 roku) i Letnicy (do 1939 roku). Obecnie parafia obejmuje terytorium Nowego Portu, Westerplatte i Wisłoujścia.

Kościół działał przez cały okres międzywojnia oraz w czasie II wojny światowej. Po jej zakończeniu proboszcz Johannes Maier, mimo nieznajomości języka polskiego, zaczął na nowo organizować życie parafialne. Po jego wysiedleniu w październiku 1945 roku, pracę w parafii rozpoczął ksiądz Jan Gustkowicz – postać bardzo ważna dla dzielnicy. Z Nowym Portem związany przez 36 lat, zasłynął jako animator społeczności lokalnej, działający na rzecz integracji mieszkańców z ludnością napływową. 

Budynek reprezentuje styl neogotycki, zaś w otoczeniu świątyni znajduje się modernistyczny dom parafialny z 1925 roku, a także wikariatka z muru pruskiego  z drugiej połowy XIX wieku. Wnętrze kościoła mieści 3 ołtarze z drewna dębowego, których autorem jest najprawdopodobniej G. Boike. Boczne ołtarze przedstawiają Najświętsze Serce Pana Jezusa i św. Antoniego. Najstarszy element wystroju stanowi chrzcielnica. Na bocznej ścianie znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, ocalały z kaplicy polskiej, prowadzonej przez księdza Mariana Góreckiego. Na uwagę zasługuje też delikatna wieżyczka wieńcząca budynek świątyni.

Program tegorocznego festiwalu można pobrać stąd. We wszystkich lokalizacjach obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konieczne będzie wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Wypełnione oświadczenie zostawcie wolontariuszom w Punkcie Info lub w pierwszej lokalizacji, którą odwiedzicie.

obowiązują zapisy